Meeldetuletused vajalikest tegevustest

FoodDocs aitab sinu töötajatel meeles pidada neile pandud ülesandeid ja annab märku kui kusagil on tekkinud kõrvalekalle. Nii saad ennetada kahjusid ja olla alati valmis ametniku või audiitori kontrolliks. FoodDocs aitab tagada toidu ohutust!

Määra ülesanded oma meeskonnale vastavalt nende rollidele. Nii saab iga meeskonna liige meeldetuletusi vaid talle vajalikest tegevustest. Nõnda on palju lihtsam jälgida ja tagada toiduohutuse reeglite täitmist.

FoodDocsi töölaud ja äpp töötavad mõlemad nagu valgusfoor. Kui kõik on korras ja õigel ajal tehtud, on tuli roheline, kui miski vajab sinu tähelepanu, muutub tuli kollaseks, punane tuli näitab sulle kriitilisi teemasid, millega tuleks kiirelt tegeleda.

dashboard view on laptop

Kasuta FoodDocsi töölauda selleks, et näha reaalajas ülevaadet toiduohutuse seisust kogu oma ettevõttes - kõikides asukohtades, osakondades. Samuti näed töölaualt, milline toiduohutuse teema vajab lahendamist, kas enesekontrolliplaan, meeskond, seired, tootmine, auditid või dokumendid.

Kellele vajalik?
Kvaliteedijuht, toiduohutuse spetsialist, toidutehnoloog, toiduettevõtte juht, regiooni juht, omanik, peakokk


 

dashboard view on mobile

Kasuta FoodDocsi äppi, et jälgida lihtsamini oma igapäevaseid tegevusi. Äpp näitab sulle, millised on sinu tänased ülesanded ja annab meeldetuletuse kui mõni kohustus hakkab ununema. FoodDocsi äpiga saad alati olla kindel, et kõik vajalikud tegevused on õigel ajal tehtud.


Kellele vajalik?
Kvaliteedijuht, toiduohutuse spetsialist, toidutehnoloog, toiduettevõtte juht, regiooni juht, omanik, peakokk , kokk, teenindaja, nõudepesija